Servicii de
Contabilitate, Salarizare, Fiscalitate, Consultanta & Audit

Servicii contabilitate:

Introducerea datelor initiale de preluare a unei contabilitati
Verificarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor, la data preluarii precum si periodic pe parcursul colaborarii.
Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivitatii informatiilor necesare inregistrarii acestora in contabilitate.
Depistarea documentelor suplimentare si solicitarea acestora de la client pe mail.
Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor.
Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii.
Inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica si logica a realizarii acestora.
Evidenta contabila a salariilor, cuprinzand statele de salarii, fisele fiscale, intocmirea declaratiilor aferente.
Registru de incasari – plati aferent contabilitatii in partida simpla
Asistenta in intocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual.
Intocmirea Jurnalelor de Cumparari si a Jurnalelor de Vanzari;
Intocmirea Registrului Jurnal si a registrului de evidenta fiscala
Intocmirea si depunerea declaratiilor cu caracter fiscal lunar/ trimestrial /anual;
Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;
Asistarea in fata organelor de control;
Obtinerea certificatelor fiscale;
Reglarea fisei fiscale la administratia financiara;

Servicii de salarizare

Intocmirea contractelor de munca
Intocmirea dosarelor de personal
Intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor
Relatia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)
Intocmirea statelor de plata, calcularea salariilor
Intocmirea adeverintelor pentru salariati
Completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale si informarea lunara a clientului privind datoriile acestuia
Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate.
intocmirea declaratiilor lunare si depunerea acestora

Servicii fiscalitate

Consultanta privind legislatia financiar - contabila si fiscala aplicabila fiecarei societati in parte.
Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale.
Informari periodice, in functie de frecventa modificarilor legislative.
Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora.
Consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA - sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura de rambursare etc.- Impozit pe profit- solutii, accize, taxe locale etc).
Asistenta in timpul inspectiilor fiscale derulate de catre organele specializate ale Statului.
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente.
Optimizarea impozitelor si taxelor de plata.

Servicii de consultanta

Analiza structurilor financiare;
Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
Analiza datoriilor si creantelor;
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale);
Informare privind cuantumul si calculul obligatiilor de plata pentru impozitul pe venitul din salarii, contributii sociale, fonduri speciale, impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, alte taxe si impozite;
Informare permanenat privind modificarea legislatiei fianciar-contabile si fiscale;
Asistarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor si ITM

Servicii de audit

Audit financiar
Auditare situatii financiare
Audit contabil
Audit statutar
Audit fiscal
Audit fonduri europene
Audit fonduri comunitare
Audit fonduri structurale
Audit fonduri nationale

Audit financiar & situatiilor financiare

Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.
Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.
Auditul fiscal este necesar pentru:
  • evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;
  • evaluarea  comparativa dintre situaţia reală şi reglementarile prestabilite.
Conform ISO, auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.

Audit fonduri europene

Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile (europene, Phare, ISPE, Sapard, POS DRU, POS MEDIU, AM POSDRU, POR, POTCA, etc.).

INTERESAT?
Te invitam sa ne contactezi