Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Despre datele cu caracter personal

Nota de informare privind protectia datelor personale utilizate in accesarea site-ului
www.radugianina.ro (denumit in continuare site-ul). In aceasta nota gasiti raspunsuri concrete despre colectarea, stocarea si prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Administratorul site-ului este Radu Gianina.

Datele cu caracter personal inseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct sau indirect. Datele cu caracter personal includ adresa, numele si prenumele, adresa, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, telefon, e-mail, loc de munca, profesie, situatie familiala, situatie economico-financiara, imagini, voce, obiceiuri de cumparaturi, informatii privind situatia financiara. De asemenea si identificatori numerici unici, cum ar fi adresa MAC a telefonului mobil sau adresa IP a computerului.

Prelucrarea datelor dumneavoastra

Prelucrarea inseamna orice operatiune efectuata asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, inregistrarea, structurarea, stocarea, organizarea, modificarea sau adaptarea, consultarea, utilizarea, punerea la dispozitie in orice mod, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Administratorul site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Va informam ca datele personale pe care utilizatorii le furnizeaza administratorului site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a servicilor. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre administratorului site-ului a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, a serviciilor de comunicatii electronice si a serviciilor asociate platformei online de vanzare de produse, servicii sau bilete la evenimente. Fiecare utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de catre administratorul site-ului.

Refuzul furnizarii anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesarii anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Va garantam ca datele dumneavoastra sunt procesate pentru livrarea, imbunatatirea si garantarea serviciilor pe care le oferim; sunt stocate in siguranta intr-un mediu securizat si sunt strict confidentiale si nu vor fi transmise tertilor.
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt utilizate pentru:

Facilitarea functionarii tehnice a site-ului, prevenirea fraudei si abuzurilor;

Furnizarea si administrarea serviciilor, pentru a afisa continutul personalizat si pentru a facilita comunicarea cu alti utilizatori;

Trimiterea mesajelor si informatiilor administrative, notificari despre modificarile aduse serviciilor noastre si actualizari ale site-ului;

Crearea conturilor si procesarea comenzilor pentru produsele, serviciile sau biletele la evenimentele noastre, dar si pentru a va raspunde la intrebari si solicitari;

Transmiterea mesajelor cu privire la produse si servicii noi, promotii, mesaje informative.

Identificarea utilizatorilor unici;

Solicitarea feedback-ului si intelegerea nevoilor utilizatorilor cu ajutorul furnizorilor de servicii de analiza; analiza tendintelor si a traficului pe site-uri sau promovarea serviciilor noastre pe site-uri si aplicatii.

Imbunatatirea serviciilor noastre si dezvoltarea de noi produse.

Temeiul si scopul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale este: consimtamantul dumneavoastra, un contract la care sunteti parte, o cerere pentru intrarea intr-un contract. Toate aceste solicitari justifica prelucrarea datelor dumneavoastra, necesitatea respectarii unei obligatii legale la care suntem supusi, interesul nostru legitim sau legitim al unei terte parti.

Scopurile noastre, pentru care prelucram date personale sunt reale, prezente si legitime.

Nu prelucram datele personale in scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dumeavoastra personale sunt colectate initial, fara consimtamantul dumneavoastra prealabil, fara sa existe un interes legitim in acest sens, și fara un temei juridic.

Va informam ca nu colectam si prelucram date care sunt incompatibile cu scopurile enuntate.

In scopul indeplinirii unor obligatii legale pot fi prelucrate date cu caracter personal. Solicitam o serie de date personale, inclusiv codul numeric personal, in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarea catre autoritati.

In scopul incheierii si executarii contractelor, pentru a va putea oferi produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal.

Colectam date cu caracter personal in scopul achizitiei de produse, servicii sau bilete prin intermediul site-ului, telefonic sau prin email.

In scopul primirii serviciilor gratuite, cum ar fi e-book-uri, webinarii sau orice alte documente, solicitam date cu caracter personal.

In scopul intocmirii documentelor necesare inscrierii sau participarii la diverse cursuri, evenimente.

In scop de marketing daca persoana si-a dat consimtamantul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Daca sunteti abonat la Newsletter, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, stiri, viitoare campanii, invitatii la evenimente, oferte. Datele dumneavoastra pot fi sterse prin dezabonarea in orice moment prin intermediul link-ului atasat comunicarilor primite sau printr-o solicitare scrisa la adresa de mail office@radugianina.ro.

Informatii pe care le colectam

Numele, adresa, localitate, e-mail, numar de telefon;

Informatii detaliate despre participanti, care includ pe langa cele de mai sus, data nasterii, sexul sau numarul actului de identitate;

Informatii privind preferintele de participare in programele noastre;

Informatii despre achizitiile dumneavoastra de produse si servicii;

Informatii despre utilizarea dumneavoastra a site-urilor si/sau aplicatiilor noastre;

Comunicatiile pe care le faceti cu noi sau pe care le directionati catre noi, indiferent de modalitate.

Locatia, inclusiv locatia reala a computerului sau a dispozitiviului prin GPS si adresa IP, impreuna cu locatiile WI-FI, hotspot si gsm, daca utilizati functii bazate pe locatie si activati Serviciile de localizare;

Istoricul participarilor, inclusiv informatii referitoare la cursurile dumneavoastra, produsele comandate si biletele la evenimente.

Conditii medicale pentru participantii care au necesitati medicale speciale si / sau cerinte alimentare. Detaliile personale despre sanatatea fizica sau psihica sunt considerate date cu caracter personal „sensibile” in conformitate cu legile aplicabile privind protectia datelor. Vom procesa astfel de informatii numai daca v-ati dat consimtamantul explicit sau este necesar sau ati facut public aceste date in mod deliberat.

Pastrarea datelor cu caracter personal

Limitam durata de stocare a datelor dumneavoastra personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enuntate. Revizuim necesitatea pastrarii in continuare a datelor dumneavoastra personale: Anual analizam datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.

Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, pe care le stergem in termenul prevazut de lege pentru aceasta (datele de facturare in 5 ani).

Stergem datele dumneavoastra personale intr-un interval specificat. Stergem datele la momentul la un an de la data la care relatia dumneavoastra cu noi se incheie (clauza aplicabila in cazul newsletterelor de la momentul in care cititorul nu mai acceseaza continutul newsletterelor noastre.

In cazul in care pastrarea datelor dumneavoastra personale este necesara in scopurile specificate de lege, putem pastra in continuare datele dumneavoastra personale (de exemplu participarea la cursuri, absolvirea unor examene).

Securitatea prelucrarii si siguranta datelor dumneavoastra personale

Am adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu legea, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau transmitere, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii nostri, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama noastra sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele legale, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Respectam proceduri stricte de securitate in stocarea si dezvaluirea datelor dumneavoastra personale si pentru a le proteja impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale. Datele pe care ni le furnizati sunt protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer), aceasta fiind metoda standard in industrie de criptare a informatiilor personale si a datelor, pentru ca acestea sa fie transferate in siguranta prin internet.

Drepturile dumneavoastra

Va respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale;

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii in scopuri de marketing direct. Solicitati dezabonarea la newsletter (materialele de content marketing, informari de marketing, oferte etc);

Aveti dreptul de a cere confirmare daca prelucram sau nu datele dumneavoastra si de a accesa datele dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul de a obtine confirmarea de la noi ca prelucram sau nu datele dumneavoastra nu include date anonime, include doar datele personale care va privesc si include date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dumneavoastra. Accesul la datele personale se da daca solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu date, daca le prelucram si solicitati accesul la ele.

Aveti dreptul de a avea acces la o copie a datelor dumneavoastra personale daca solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra, daca le prelucram si daca solicitati o copie a datelor.

Aveti dreptul la informatiile privind garantiile pe care le-am implementat pentru transferul datelor dumneavoastra personale catre o tara care este in afara UE si SEE daca solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra, daca le prelucram si daca am transferat datele dumneavoastra personale intr-o tara non membra UE si in afara SEE.

Aveti dreptul la rectificarea datelor dumneavoastra personale daca include doar datele care va privesc si daca include date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dumneavoastra. Trebuie sa rectificam datele dumeavoastra personale daca datele sunt inexacte si solicitati sa obtineti rectificarea datelor. Trebuie sa completam datele dumneavoastra personale daca datele sunt incomplete, solicitati sa obtineti completarea datelor. Aveti dreptul sa ne furnizati o declaratie suplimentara.

Aveti dreptul la stergerea datelor dumneavoastra personale, fara a invoca un motiv, fara intarzieri nejustificate atunci cand solicitati stergerea datelor si acestea nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dumneavoastra personale, daca va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea datelor dumneavoastra si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastra.

Aveti dreptul la restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra personale. Acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastra este limitata, putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice, prevazute de Regulamentul privind protectia datelor, si anume: exactitatea datelor este contestata de persoana vizata (adica dumneavoastra) pentru o perioada care ne permite sa verificam corectitudinea datelor. Atunci cand prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor si solicitati restrictia de utilizare a acestora. Atunci cand nu mai avem nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de catre dumneavoastra pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale. Atunci cand dumneavoastra ati ridicat obiectii procesarii bazate pe motive legitime din partea noastra, in temeiul verificarii daca motivele legitime ale noastre depasesc pe cele ale dumneavoastra.

Aveti dreptul de opozitie. In orice moment va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.

Aveti dreptul de a dezactiva modulele Cookies. Setarile din browser-ele de internet sunt de obicei programate in mod implicit pentru a accepta module cookies, dar le puteti regla modificand setarile browserului.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert.

Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu, pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de catre noi.

Exercitarea drepurilor

Pentru exercitarea drepturilor va invitam sa comunicati cu noi. Acceptam numai solicitarile scrise, deoarece trebuie analizat continutul cererii si sa facem identificarea dumneavoastra.

Cererea trebuie sa contina o descriere detaliata si precisa a dreptului pe care doriti sa-l exercitati. Pentru confirmarea identitatii va fi nevoie sa ne furnizati o copie dupa actul de identitate sau pasaport. Nu sunt acceptate alte mijloace pentru confirmarea identitatii, mai ales in situatia in care doriti sa va furnizam datele pe care le detinem, pentru ca am risca sa transmitem datele unei persoane neidentificate.
Folosirea informatiilor din documentul de identitate este limitata la activitatea de confirmare a identitatii si nu va genera o stocare a datelor dumneavoastra personale mai mult decat este necesar in acest scop.

Solicitarea se transmite catre adresa de e-mail: office@radugianina.ro, iar raspunsurile le veti primi la adresa de mail de pe care ati transmis solicitarea. Va informam despre modul in care ne ocupam de cererea dumneavoastra prin care exercitati drepturile intr-o luna de la data primirii cererii.

Am implementat politici care ne asigura ca o cerere privind protectia datelor cu caracter personal este recunoscuta, solutionata in termenele prevazute de lege.

Actualizarea politicii de protectie si prelucrare a datelor cu caracter personal

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.radugianina.ro. Va vom trimite o notificare inainte de a aduce orice modificari acestei Politici si va vom oferi posibilitatea sa consultati modificarile inainte de a alege sa continuati sa utilizati site-ul cu tot ceea ce implica.

Contact

Pentru orice solicitari legate de modul in care prelucram si utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal sau pentru exercitarea oricarui dintre drepturile pe care le aveti, va rugam sa ne contactati la office@radugianina.ro